Archiv článků

Zpráva o hospodaření Mikroregionu Podkozákovsko za rok 2008 s komentářem

25.05.2009 15:10
Zpráva o hospodaření MP 2008 s komentářem.pdf (300,4 kB)

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

21.05.2009 11:12
OZNÁMENÍ.pdf (78,6 kB)

Usnesení č. 20

18.05.2009 10:29
  U s n e s e n í   č.20  Zastupitelstva obce Koberovy  dne 11.5.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje:   1/ Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu se Zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  dle §84, písm. e rozhodlo o založení...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 20

18.05.2009 10:25
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 20   Den : pondělí 11.5.2009                                 ...

ČEZ Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.5.2009

11.05.2009 11:15
v obci, místní části: Vrát, prosíčka, Michovka, Besedice, Koberovy, Hamštejn, Chloudov - celá obec dne 20.5.2009 v době od 7,00 do 16,00 hod. POZOR! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!   Bližší informace můžete získat...

Představení IDOL - Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje

11.05.2009 10:06
pozvanka_zeleznobrodsko_obcane.pdf (114,8 kB)

Seznam nepronajatých pozemků ve vlastnictví ČR a správě PF ČR

06.05.2009 10:01
  Informace k nabídce pozemků k pronájmu  Termín uveřejnění : od  6.5. 2009  do 21.7. 2009  Žadatelé o pronájem musí uplatnit své žádosti o pronájem tak, aby byly na územním pracovišti PF ČR doručeny nejpozději do 30ti dní po datu zveřejnění...

Rychlostní silnice R 35 (úsek Rádelský mlýn - Úlibice)

30.04.2009 08:11
 Rychlostní silnice R35 (úsek Rádelský Mlýn - Úlibice)  - Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R 35 Vizualizace silnice R 35 v úseku Rádelský Mlýn - Úlibice odkaz na web: www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4338&REDIRECTED=true&c=cb921bca17d807665bb128abd9961fe3

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 6 ÚPNSÚ Koberovy

29.04.2009 09:16
Koberovy_sm.pdf (164,2 kB) VV-navrh_zadani.pdf (280,6 kB) Zadání změny č 6 Koberovy.pdf (100,6 kB) Koberovy, Vrát.pdf (165,3 kB)

Veřejná Vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby prodloužení splaškového kanalizačního řadu Koberovy - Hamštejn

29.04.2009 08:17
oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-a-pozvani-k-verejnemu-ustnimu-jednani-prodlouzeni-splaskoveho-kanalizacniho-radu-koberovy-hamstejn.pdf (273,6 kB)