Archiv článků

Opatření obecné povahy o změně č. 4 ÚPNSÚ KOberovy

25.02.2008 14:30
  OBEC KOBEROVY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZMĚNĚ Č. 4 ÚPNSÚ KOBEROVY Zastupitelstvo obce Koberovy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst....

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 13

21.02.2008 15:45
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 13 Den : čtvrtek 21.2.2008 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 19, 00 hodin Ukončení: 20,00 hodin: Jiří Plíhal, Vladimír Rutkovský Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Schválení změn...

Usnesení č. 12

27.12.2007 13:23
  U s n e s e n í   č.12  Zastupitelstva obce Koberovy  dne 20.12. 2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO Obce Koberovy schválilo příspěvek na dopravní obslužnost v obci pro r.2008 ve výši 90,-Kč na občana . Zdrželi se: 0...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 12

20.12.2007 15:44
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 12 Den : čtvrtek 20.12.2007 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 18, 00 hodin Ukončení: 20,30hodin: Ověřovatelé: Eva Šírková, Zdeněk Hoření Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Dopravní...

U s n e s e n í č.11

20.11.2007 09:01
  U s n e s e n í č.11 Zastupitelstva obce Koberovy dne 13.11. 2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO Obce Koberovy schválilo pověřit p. starostu jednáním s Českou pojišťovnou o rozšíření pojištění obecního majetku a navýšení pojistného na reálné hodnoty,...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11

13.11.2007 15:57
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11 Den : úterý 13.11.2007 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 18, 00 hodin Ukončení: 21,30hodin Ověřovatelé: Iva Hartlová, Papež Michal Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Informace CHKO...

U s n e s e n í č.10

18.09.2007 09:02
  U s n e s e n í č.10 Zastupitelstva obce Koberovy dne 11.9. 2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO Obce Koberovy schválilo návrh 1. změny rozpočtu r.2007 Obce Koberovy. Příloha č.1 Hlasovalo pro: 11 zastupitelů 2/ ZO Obce Koberovy schválilo dopracovat var.č.3 řešení středu Obce...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10

11.09.2007 15:57
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10 Den : úterý 11.9.2007 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 19, 00 hodin Ukončení: 20,45 hodin: Ověřovatelé: Pavel Havlíček, Papež Miroslav Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Změny...

U s n e s e n í č. 9

28.06.2007 09:02
  U s n e s e n í č. 9 Zastupitelstva obce Koberovy dne 26.6.2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2006, společně se zprávou o výsledcích hospodaření s výhradou a přijal následující...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9

26.06.2007 15:56
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9 Den : pondělí 26.6.2007 Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy Zahájení: 19,00 hodin Ukončení: 20,00 hodin: Ověřovatelé: Jiří Plíhal, Vladimír Rutkovský pí. Iva Hartlová se dostavila v 19,20 hod. Jména omluvených členů ZO:...