Archiv článků

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11

13.11.2007 15:57
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11 Den : úterý 13.11.2007 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 18, 00 hodin Ukončení: 21,30hodin Ověřovatelé: Iva Hartlová, Papež Michal Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Informace CHKO...

U s n e s e n í č.10

18.09.2007 09:02
  U s n e s e n í č.10 Zastupitelstva obce Koberovy dne 11.9. 2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO Obce Koberovy schválilo návrh 1. změny rozpočtu r.2007 Obce Koberovy. Příloha č.1 Hlasovalo pro: 11 zastupitelů 2/ ZO Obce Koberovy schválilo dopracovat var.č.3 řešení středu Obce...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10

11.09.2007 15:57
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10 Den : úterý 11.9.2007 Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy Zahájení: 19, 00 hodin Ukončení: 20,45 hodin: Ověřovatelé: Pavel Havlíček, Papež Miroslav Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Změny...

U s n e s e n í č. 9

28.06.2007 09:02
  U s n e s e n í č. 9 Zastupitelstva obce Koberovy dne 26.6.2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2006, společně se zprávou o výsledcích hospodaření s výhradou a přijal následující...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9

26.06.2007 15:56
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9 Den : pondělí 26.6.2007 Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy Zahájení: 19,00 hodin Ukončení: 20,00 hodin: Ověřovatelé: Jiří Plíhal, Vladimír Rutkovský pí. Iva Hartlová se dostavila v 19,20 hod. Jména omluvených členů ZO:...

U s n e s e n í č. 8

11.06.2007 09:04
  U s n e s e n í č. 8 Zastupitelstva obce Koberovy dne 4.6. 2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO obce schválilo návrh zadání změny č.4 územního plánu Obce Koberovy. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů 2/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit záměr převodu části ppč....

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 8

04.06.2007 15:55
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 8 Den : pondělí 4.6.2007 Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy Zahájení: 19,00 hodin Ukončení: 21,30 hodin: Ověřovatelé: Eva Šírková, Zdeněk Hoření Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Schválení...

U s n e s e n í č. 7

24.04.2007 09:03
  U s n e s e n í č. 7 Zastupitelstva obce Koberovy dne 17.4.2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO obce schválilo návrh studie multifunkční haly a souhlas s vypracováním projektové dokumentace k územnímu řízení Hlasovalo pro: 10 zastupitelů 2/ ZO obce Koberovy...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 7

17.04.2007 15:56
  Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 7 Den : úterý 17.4.2007 Místo: Počítačová učebna ZŠ Koberovy Zahájení: 19, hodin Ukončení: 21,30 hodin: Vladimír Rutkovský, Jiří Plíhal Jména omluvených členů ZO: - Jména neomluvených členů ZO: - Program: 1/ Studie řešení středu obce 2/...

U s n e s e n í č. 5

13.03.2007 09:04
  U s n e s e n í č. 5 Zastupitelstva obce Koberovy dne 6.3.2007 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1/ ZO obce schválilo rozpočet pro r.2007, příjmy ve výši 8968 tis.Kč, výdaje ve výši 10908 tis.Kč., k financování bude použit zůstatek z min.roku ve výši...