ELEKTRONICKÁ PODATELNA Obce Koberovy

Elektronická podatelna Obecního úřadu přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adrese http://qca.postsignum.cz/uvod.php

Elektronické podání lze podat :
• prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese podatelna (at) koberovy.cz

Adresa umístění elektronické podatelny:
Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
468 22 Železný Brod
Tel. / Fax : 483 389 346


Úřední hodiny:
Nepřetržitý provoz

Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
• formát *.doc
• formát *.rtf
• formát *.pdf
• formát *.txt
• formát *.xls
• formát *.jpg
• formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht
V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát přijatelný.


Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu  podatelna (at) koberovy.cz

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv:
1. Kateřina Bínová
2. Bc. Monika Sládková
 
Pro nepodepsané datové zprávy použijte e-mailovou adresu  podatelnay (at) koberovy.cz  nebo následující formulář.
 

Kontaktujte nás