Mistní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Fond rozvoje bydlení

16.11.2012 10:46
OZV o vytvoření fondu pro zlepš bydlení-nová.pdf (133,9 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

17.12.2010 10:55
OZV o míst.poplatcích.doc (93184)

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 3/2004 - požární řád

23.03.2009 14:05
        Obecně závazná vyhláška  č. 3/2004 Obec Koberovy     Zastupitelstvo obce Koberovy se na svém zasedání dne 7.9.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání

24.02.2004 14:09
  O B E C   K O B E R O V Y     Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání            Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 11 ze dne 17. 2. 2004 vydává podle § 16...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o vytvoření a použití prostředků FRB

01.09.2003 14:14
  O B E C   K O B E R O V Y   Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení obce Koberovy“ na zlepšení úrovně bydlení na území obce   Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 8 ze dne 16.9.2003...

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 - o používání zábavné pyrotechniky

01.06.2003 14:41
  Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 O používání zábavné pyrotechniky   Zastupitelstvo obce Koberovy dle zákona č.128/2000 Sb. O obcích, §10 písm.b) a § 84 odst.1 písm.i), vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tuto svou obecně...

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č.1/2002 o chovu psů

22.06.2002 14:02
    Obecně závazná vyhláška   Obce Koberovy č. 1/2002 O chovu psů       Zastupitelstvo obce Koberovy se usneslo vydat podle ustanovení § 84odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. Vyhláška byla...

Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

14.12.2001 10:56
Vyhláška č.5-2001 o nakládání s komunálním odpadem.pdf (142598)