Mistní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - místní poplatek ze vstupného

27.01.2020 10:27
č. 4 - OZV-vstupne_.pdf (216146)

Obecně závazná vyhláška . 3/2019 - místní poplatek z užívání veřejného prostranství

20.01.2020 10:26
č. 3_OZV-uzivani_VP_.pdf (297577) Příloha č. 1 seznam veř. prostr_.pdf (192266)  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - místní poplatek ze psů

20.01.2020 10:25
č.2_OZV-psi_.pdf (215431)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - místní poplatek z pobytu

20.01.2020 10:24
č. 1_OZV-pobyt_.pdf (288950)

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

04.03.2015 13:47
OZV 1-2015 - odpadech.pdf (1387202)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Fond rozvoje bydlení

16.11.2012 10:46
OZV o vytvoření fondu pro zlepš bydlení-nová.pdf (133,9 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - Požární řád

22.12.2009 10:34
OZV č. 1-2009 - Požární řád.pdf (3288022) Příloha č. 1 k vyhl.č. 1-2009.pdf (1905234)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 - O zónách s omezením provozů zdrojů znečišťování ovzduší

17.07.2006 10:30

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání

24.02.2004 14:09
  O B E C   K O B E R O V Y     Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání            Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 11 ze dne 17. 2. 2004 vydává podle § 16...

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 - o používání zábavné pyrotechniky

01.06.2003 14:41
  Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 O používání zábavné pyrotechniky   Zastupitelstvo obce Koberovy dle zákona č.128/2000 Sb. O obcích, §10 písm.b) a § 84 odst.1 písm.i), vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tuto svou obecně...