Mistní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Koberovy č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

09.09.2020 08:47
OZV3-2020 stanovení systému sběru odpadu.pdf (235547)

Obecně závazná vyhláška obce Koberovy č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03.06.2020 15:46
OZV1-2020 užívání VP.pdf (297924)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - místní poplatek ze vstupného

27.01.2020 10:27
č. 4 - OZV-vstupne_.pdf (216146)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - místní poplatek ze psů

20.01.2020 10:25
č.2_OZV-psi_.pdf (215431)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - místní poplatek z pobytu

20.01.2020 10:24
č. 1_OZV-pobyt_.pdf (288950)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - Požární řád

22.12.2009 10:34
OZV č. 1-2009.pdf (3334678) Příloha č. 1 k vyhl.č. 1-2009.pdf (1905234)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 - O zónách s omezením provozů zdrojů znečišťování ovzduší

17.07.2006 10:30
OZV 1-2006 o zónách znečišťování.pdf (442144)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání

24.02.2004 14:09
  O B E C   K O B E R O V Y     Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání            Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 11 ze dne 17. 2. 2004 vydává podle § 16...

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 - o používání zábavné pyrotechniky

01.06.2003 14:41
  Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 O používání zábavné pyrotechniky   Zastupitelstvo obce Koberovy dle zákona č.128/2000 Sb. O obcích, §10 písm.b) a § 84 odst.1 písm.i), vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tuto svou obecně...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - o chovu psů

27.06.2002 08:49
OZV č. 1-2002 o chovu psů.pdf (1331207)