Rozhodnutí o odvolání sp. zn.: 202/2008 - 330 - rozh

01.09.2008 14:40

 

Rozhodnutím sp. zn.: 202/2008 – 330 – rozh. (veřejnou vyhláškou) ze dne 26.8.2008 rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o odvolání Jindřišky Karmazínové zast. Evou Hlavínovou, Ve Svahu 3/560, 147 00 Praha 4, proti rozhodnutí Městského úřadu Železný Brod, stavebního úřadu, sp. zn.: 2060/08/Ne, č. j.: Stav. 2060/08/Ne-393/81 ze dne 6.5.2008.

Úplné znění v záložce DOKUMENTY

Zpět