ČEZ Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.5.2009

11.05.2009 11:15

v obci, místní části: Vrát, prosíčka, Michovka, Besedice, Koberovy, Hamštejn, Chloudov - celá obec dne 20.5.2009 v době od 7,00 do 16,00 hod.

POZOR! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

 

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

Zpět