Knihovna Koberovy

25.05.2009 16:46

Knihovna je umístěna v přízemí Obecního úřadu Koberovy, Koberovy čp. 140

Půjčovní doba: úterý  17:00 - 19:30 hod.

Knihovnice: Kateřina Bínová a Marie Maryšková

V knihovně si můžete : půjčit knihy a časopisy

                                 bezplatně používat internet

Zpět