Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koberovy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek

16.03.2016 16:11
Zpět