Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrát - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

23.11.2011 10:30
Zpět