Návrh změny jízdních řádů - Prosinec 2014

16.06.2014 16:14

lV_0530841.pdf (19497)
lV_0530842.pdf (17566)
lV_0530843.pdf (13038)
lV_0530851.pdf (28865)
lV_0530853.pdf (20952)
lV_0530854.pdf (15782)
lV_0540560.pdf (10367)
lV_0670530.pdf (18053)
lV_0670861.pdf (14572)
lV_0670862.pdf (15322)
lV_0670864.pdf (16741)
 

Dobrý den, vážení zástupci obcí,

ve vazbě na proběhnuvší čtvrteční projednání v Železném Brodě posílám balík návrhů jízdních řádů, které jsme ve čtvrtek prezentovali.

Dovolím si stručně shrnout zmíněné jednání formou harmonogramu (stran jízdních řádů a výstavby nových zastávek na území města Železný Brod):

 

 • 20. 8. 2014 – pravděpodobné otevření nové autobusové zastávky Železný Brod,,aut.nádr. v centru města – zrušení provizorního autobusového nádraží na Smetanově zátiší pod sklářskou školou. Od data otevření autobusového nádraží jej začnou pravidelně využívat všechny autobusy příměstské dopravy. Jízdní řády se nemění.
 • 30. 9. 2014 – pravděpodobné otevření přestupního terminálu v blízkosti železniční stanice – nová zastávka Železný Brod,,žel.st. K datu otevření této zastávky je možné provést mimořádnou změnu jízdních řádů, ve které dojde k minutovým posunům spoje a nebude zrušena žádná stávající návaznost, pouze budou zlepšeny návaznosti na a od vlaků. Dále budou vybrané spoje prodlouženy k/od nádraží. KORID oslovil zástupce města (případně i okolních obcí), aby definovali spoje, u kterých je zájem, aby byly prodlouženy až k/od nádraží (pokud v současnosti nejsou – nejlépe do konče července).
 • 14. 12. 2014 - Hlavní změna jízdních řádů
  • možnost přejmenování nových zastávek dle požadavku města, pro zastávku u železniční stanice shodně KORID i BusLine doporučují název Železný Brod,,Terminál u žel.st., který jasně vyjadřuje jednu z hlavních funkcí zastávky, a sice možnost přestupu mezi železniční a autobusovou dopravou. Tento název je aplikován i u podobných staveb jinde v okolí (Tanvald, Turnov). Pro zastávku v centru navrhuje město Železný Brod název Železný Brod,,sokolovna.
  • Zrušení zastávky Železný Brod,,hotel Jizera.
  • K tomuto datu proběhne hlavní změna jízdních řádů, ve které předpokládáme rozsáhlejší úpravy. Návrhy jízdních řádů k tomuto datu přikládám přílohou. V balíku není linka 863, u které předpokládáme její nahrazení jinými souběžnými linkami a spoji, a linka 670 560, která bude nahrazena 540 560 a 670 960.
  • V souvislosti s plánovaným zrušením linky 863 upozorňuje zástupce OD MěÚ Železný Brod na dopravu do a ze zaměstnání z Líšného (společnost Schurter) – KORID LK prověří.

 

Berme to prosím v rámci úspory času jako stručný zápis z tohoto jednání.

 

Poprosím, abyste zaslané návrhy prostudovali a zveřejnili Vašim občanům v co největší možné míře a případné připomínky zaslali mně a kolegovi Pospíšilovi. Aktuální návrhy budou rovněž brzy na našem webu www.iidol.cz.

 

S poděkováním za spolupráci a pozdravem

 

Ing. Václav Gebouský
Dopravní specialista
KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2
tel.: +420 773 940 021

Zpět