Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

04.03.2015 13:47
Zpět