Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

10.07.2020 13:05
Zpět