Obecně závazná vyhláška obce Koberovy č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

09.09.2020 08:47
Zpět