Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

09.10.2013 13:38
Zpět