Oznámení o místě a konání voleb do zastupitelstev krajů

13.10.2008 14:42

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Koberovy podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1/ Volby do zastupitelstva kraje Libereckého se uskuteční:

dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2/ Místem konání voleb

Ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v budově Obecního úřadu v Koberovech, Koberovy 140 pro voliče s trvalým pobytem v osadě Koberovy, Hamštejn a Chloudov

Ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost v budově č.p. 47, Besedice pro voliče s trvalým pobytem v osadě Besedice, Michovka a Zbirohy

Ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost v budově Sokolu Vrát, Vrát 34 pro voliče s trvalým pobytem v osadě Vrát a Prosíčka

3/ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4/ Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Koberovech dne 2.10.2008

Jindřich Kvapil starosta obce

Oznámení o místě a konání voleb do zastupitelstev krajů

Zpět