OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Koberovy

24.01.2012 08:57
Zpět