Oznámení v exekuční věci

10.11.2010 10:47

pod sp.zn. 030 EX 1535/03 na základě exekučního titulu - směnečný plat. rozkaz č.j. 3

Sm 390/2002-12, který vydal Krajský soud v Brně dne 21.1.2003 a usnesení o nařízení exekuce a pověření

soudního exekutora č.j. 19 Nc 8448/2003-5, které vydal Okresní soud Brno - venkov, dne 3.9.2003, o

vymožení pohledávky oprávněného 

1. Šamalík František, Oblá 71, 63400, Brno,

zast. Štarhová Lada, JUDr., advokátka, Bratislavská 7, 60200, Brno

 

proti povinnému:

 

1. Kolář Zdeněk, Tvarožná 40, 66405, Tvarožná, IČ: 48484610, RČ: 650904/0010

 


Oznameni.pdf (177,5 kB)
Drazebni vyhlaska.pdf (128,5 kB)

Zpět