Pořízení změny č. 1 - Územního plánu Obce Koberovy

15.07.2019 08:29

Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb.) pořízení změny územního plánu

Obce Koberovy a pověřuje starostu obce p. Jindřicha Kvapila (jako určeného zastupitele) k spolupráci při jejím pořizování.

• souhlasí se stanoveným termínem pro podání žádostí o změnu do 30. 10. 2019.
Zpět