Program podpory výstavby technické infrastruktury - domovní čistírny odpadních vod

28.08.2019 09:49

Program podpory výstavby technické infrastruktury

Dotace obce na domovní čistírny odpadních vod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické osoby vlastnící rodinný či bytový dům umístěný pouze v katastrálních územích připadajících pro obec Koberovy. Pro rok 2020 se netýká novostaveb a rekreačních objektů.

Podmínky a postup řešení:

Žádosti budou předkládány průběžně po dobu vyhlášeného programu v kanceláři obecního úřadu v Koberovech, a to ve dvou kolech. Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednodušenou žádost (projektový záměr), teprve v případě schválení finančním výborem předkládá žádost o dotaci.

Příjem žádostí pro rok 2020 od 1. 9. 2019 – 31.1.2020.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží v kanceláři (podatelně) obecního úřadu zjednodušenou žádost (projektový záměr). Finanční výbor vyhodnotí, zda je daný projektový záměr v souladu s koncepcí odkanalizování obecní části. Seznam odsouhlasených a vyřazených projektových záměrů půjde ke schválení do zastupitelstva obce. Žadatelé schválených záměrů finančním výborem obdrží na podatelně potvrzení, které bude povinnou přílohou žádosti o dotaci. V případě neschválení žadatelé obdrží písemné odůvodnění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jindřich Kvapil - starosta

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný a podepsaný formulář zjednodušené žádosti (projektový záměr), včetně dokladu o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující místo realizace (stačí obyčejná kopie, tj. výpis z Internetu). Dále v případě zplnomocnění ostatními vlastníky bytového či rodinného domu žadatel dokládá Plnou moc.

Formuláře:

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ.pdf (241909)

Program podpory výstavby technické infrastruktury.pdf (384540)

program_ti_nezpusobile_vydaje.pdf (94841)

1_kolo_zjednodusena_zadost.pdf (286316)

2_kolo_zadost_o_dotaci.pdf (322849)

plna_moc_vzor.pdf (185115)

prohlaseni_platce_dph_vzor.pdf (185387)

cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf (568299)

smlouva_o_poskytnuti_dotace_vzor.pdf (287810)

potvrzeni_o_bezdluznosti.pdf (273716)

Zpět