Program rozvoje obce - dotazníkové šetření

10.11.2017 12:40

Milí spoluobčané,

naše obec zpracovává v současné době nový Program rozvoje obce (strategii), ve které chceme vyjasnit priority rozvoje na následujících roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Pokud máte možnost, vyplňte prosím dotazník elektronicky na www.goo.gl/V7DDCp Jedná se o pro Vás jednoduší způsob vyplnění a nám se bude dotazník rychleji vyhodnocovat.

Dotazník je určen pro celou obec Koberovy, nikoli pouze pro místní část Koberovy. Dotazník se nevyplňuje za domácnost ale za osobu. Zúčastnit se mohou všechny osoby starší 15 let. Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.    

      Jindřich Kvapil, starosta obce

Odkaz na dotazník:

www.goo.gl/V7DDCp

Zpět