Seznam nepronajatých pozemků ve vlastnictví ČR a správě PF ČR

06.05.2009 10:01

 

Informace k nabídce pozemků k pronájmu

 Termín uveřejnění : od  6.5. 2009  do 21.7. 2009

 Žadatelé o pronájem musí uplatnit své žádosti o pronájem tak,

aby byly na územním pracovišti PF ČR

doručeny nejpozději do 30ti dní po datu zveřejnění nabídky,

 tj.do  4.6. 2009.

nab -Koberovy-duben.pdf (97,6 kB)

 

 

Zpět