U s n e s e n í č.10

18.09.2007 09:02

 

U s n e s e n í č.10

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 11.9. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO Obce Koberovy schválilo návrh 1. změny rozpočtu r.2007 Obce Koberovy. Příloha č.1

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo dopracovat var.č.3 řešení středu Obce Koberovy p.arch. Dudy do projektové dokumentace.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy vyhlásilo VII. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo úplatný převod ppč. 3061/3, k.ú. Koberovy z Pozemkového fondu ČR na Obec Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo návrh na vyasfaltování plochy před vchodem na hřbitově na Vrátě.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo, aby p. starosta Jindřich Kvapil signoval „ Memorandum Vyhlášení společné iniciativy Greenways Jizera.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO obce schválilo návrh zadání změny č.5 územního plánu Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ ZO schválilo pronájem „ Garáže pro rolbu“ a „Zázemí lyžařského vleku“ organizaci TJ Sokol Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

9/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit záměr prodeje ppč. 894/3, díl „a“ a díl „b“, k.ú. Besedice a ppč. 2730/5, díl „c“ a díl „d“, k.ú. Besedice.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ ZO Obce Koberovy schválilo vystoupení z CHKO.

Zdrželi se: 3 zastupitelé Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.6.2007

2/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.9.2007

3/ Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům v auditech u PO ZŠ a MŠ Koberovy, za r.2006.

4/ Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko.

5/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Koberovy za r.2007 a přijatá opatření.

6/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za r.2007.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Zpět