U s n e s e n í č.14

13.05.2008 15:00

 

U s n e s e n í č.14

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 6.5.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo zprávu o hospodaření Obce Koberovy za rok 2007 s komentářem.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo prodej části ppč. 894/3, díl a), k.ú. Besedice, o výměře 125 m2, ostatní plocha a část ppč 2730/5, díl c), k.ú. Besedice, 85m2, ostatní plocha , vlastníku domu čp. 7 na Michovce, kterým je p.Miroslav Habr, bytem Michovka 7. Dále ZO schválilo prodej části ppč. 894/3, díl b), k.ú. Besedice, o výměře 165 m2 , ostatní plocha a části ppč. 2730/5, díl d), k.ú. Besedice, 72 m2, ostatní plocha, vlastníku domu čp. 18 na Michovce, kterým je p. Pavel Hlubuček, bytem Besedice 30. Pozemky byly odděleny GP a díly a) a c) se jím slučují do ppč. 894/4 . Díly d) a b) se slučují do ppč. 894/5.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo navýšení příspěvku pro PO MŠ Koberovy o 110 tis. Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo provedení úprav bývalé požární nádrže v Besedicích, které se nabídl udělat p. ing. Novák, majitel čp. 54 v Besedicích a sousedního pozemku, na vlastní náklady. Zároveň ZO dává pro něho souhlas se vstupem na pozemek obce ppč.1857/1.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ ZO obce schválilo hospodářský výsledek ZŠ Koberovy –zisk ve výši 5228,54 Kč a jeho použití na úhradu ztráty r.2005. ZO obce schválilo hospodářský výsledek MŠ Koberovy –zisk ve výši 9427,59 Kč a jeho použití na úhradu ztráty r.2005.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ZO Obce Koberovy schválilo příspěvek pro Český svaz včelařů, ZO Železný Brod ve výši 2000,– Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy schválilo aktualizované znění směrnic pro Obec Koberovy :

č. 19)- Směrnice o používání sociálního fondu obce,

č. 30) –Směrnice k závodnímu stravování ,

č.33) – Účinnost směrnic.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

8/ ZO obce schválilo prodloužení lhůty čerpání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, č. půjčky 1/2007 , doba prodloužení do června 2008, pro p. Hlubučka, K75.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

9/ ZO obce schválilo nákup nového žacího traktůrku v ceně do 150 tis. Kč, dle výběru p. starosty.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí žádost pí Brunclíkové o odstranění štěrku, stanovisko sdělené pí Brunclíkové v dopise dne 19.2.2008 nemění.

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí žalobu Dr.Johanna Kammerlander, bytem Jacguingasse 55/1, A-1030 Vídeň „ O vydání nemovitostí dle zák.243/92 Sb.“

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí zahájení projektu „S Krakonošem u počítače“.

4/ ZO Koberovy vzalo na vědomí žádost o 1 pracovníka z úřadu práce na výpomoc při údržbě obce.

5/ ZO Koberovy vzalo na vědomí stavební povolení na přístavbu sportovní haly u KD Koberovy a přípravu žádostí o dotace na zamýšlenou stavbu.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět