U s n e s e n í č.15

01.07.2008 14:00

 

U s n e s e n í č.15

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 24.6.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo „Závěrečný účet Obce Koberovy“ společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření s výhradou a přijal následující opatření k odstranění vytýkaných nedostatků: Obec Koberovy zajistí jako zřizovatel PO ZŠ a MŠ Koberovy stanovení závazných ukazatelů pro jejich hospodaření v písemné podobě. /příloha č.1/

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo Rozpočtové opatření č.1 , navýšení příjmů 350000 a výdajů o 631 000,– Kč, rozdíl 281000,– . /příloha č.2/

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo stanovování závazných limitů pro PO ZŠ a MŠ Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo převod cesty , ppč. 2974, k.ú. Koberovy z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo provedení asfaltového povrchu u nově zbudované komunikace Hamštejn-Smrčí za cca 281000,–Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

6/ ZO obce schválilo provést strhnutí drnu a zpevnění obecní cesty, která je jediným přístupem k domu čp.36 v Koberovech, ale až po vydání povolení sjezdu na tuto obecní cestu z pozemků majitele čp.36.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

7/ZO Obce Koberovy schválilo zrušení poptávkového řízení na vybudování podzemní hasičské nádrže v Koberovech.

Zdrželi se: 1 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí změnu způsobu likvidace tříděného odpadu v obci.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil

starosta obce

Zpět