U s n e s e n í č. 25

08.12.2005 09:17

U s n e s e n í č. 25
Zastupitelstva obce Koberovy
dne 8.12. 2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na r.2006 s příjmy 7190 tis.Kč a výdaji 5190 tis. Kč a rozpočtové změny r.2005 s navýšením příjmů o 292 tis.Kč, výdajů o 592 tis. A financováním 300 ti.Kč. Příloha č.1 +2 Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení vodovod – Zbirohy. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo podat žádost o dotaci z programu POV na investiční technické zhodnocení místních komunikací a zároveň pověřuje Jindřicha Kvapila, starostu obce podáním této žádosti o dotaci z POV, ve výši 800000,–Kč. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo návrh vyrovnaného rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko s příjmy 9,150 tis.Kč a výdaji 9,150 tis.Kč. Příloha č.2 Hlasovalo pro: 11zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Železný Brod na projednávání přestupků. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

6/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo smlouvu o bezplatném zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemek ppč. 1390/1, ve prospěch každého vlastníka domu čp.43, Koberovy. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

7/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ Koberovy, č.j.207/2005, včetně dodatků tak, aby byla v souladu se současně platnými právními předpisy. Nový název školy bude“ Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.“ Hlasovalo pro: 11zastupitelů

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Koberovy, č.j.208/2005, včetně dodatků tak, aby byla v souladu se současně platnými právními předpisy. Nový název školy bude“ Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace.“ Hlasovalo pro: 11zastupitelů

9/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo a potvrdilo ve funkci kandidátku na přísedící u soudu, paní Hedviku Horskou , bytem Vrát 33, na další 4leté funkční období. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

10/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo desetiprocentní úhradu příspěvku ve výši 5000,– Kč, na vybavení domova důchodců v Turnově. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí založení občanského sdružení, místní akční skupiny Turnovsko, jehož hlavním posláním je koordinace finančně náročných projektů na rozvoj území a získání podpory z prostředků EU.

Eva Šírková místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět