U s n e s e n í č. 4

05.02.2007 09:05

 

U s n e s e n í č. 4

Zastupitelstva obce Koberovy

dne 30.1.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce schválilo podpořit petici proti diskriminaci obyvatel venkova v otázce rozpočtového určení daní.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO obce Koberovy schválilo požádat Pozemkový úřad v Jablonci nad Nisou o provedení pozemkových úprav. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO obce Koberovy souhlasí s působením MAS Turnovsko na území Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO schválilo zařazení žádostí pí Hlubučkové a p. Prokeše o změnu jejich pozemků ppč. 3140, louka , 662m2, k.ú. Koberovy a ppč.2837, trvalý travní porost, 4100m2 na stavební parcely do změny územního plánu Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ ZO hlasovalo na návrh nepovolit konání Rallye Bohemia – rychlostní zkoušku z Líšného na Dlouhý z důvodu špatného stavu vozovky na Chloudov. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Zprávu o výši pronájmů nebytových prostor ve vlastnictví obce.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět