U s n e s e n í č. 8

11.06.2007 09:04

 

U s n e s e n í č. 8

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 4.6. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce schválilo návrh zadání změny č.4 územního plánu Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit záměr převodu části ppč. 1699 a 1792/9, k.ú. Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit záměr převodu studny na ppč. 3142, k.ú. Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO schválilo příspěvek „Sdružení včelařů v Železném Brodě“ ve výši 2000 Kč.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO schválilo návrh na rozdělení zisku vlastní PO ZŠ Koberovy – celý HV ve výši 4401,35 Kč bude použit na úhradu ztráty z r. 2005.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO schválilo návrh na rozdělení zisku vlastní PO MŠ Koberovy – celý HV ve výši 1087,96 Kč bude použit na úhradu ztráty z r. 2005.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO schválilo navýšení ceny obědů ve školní jídelně o 5 Kč na jeden oběd.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ ZO schválilo poskytnout sponzorsky pro akci TOUR DE MORAVIA – 11.jízda historických vozidel po stopách barona Liebiega – plochu ve středu obce za účelem parkování a sociální zázemí v KD nebo klubovně hasičů.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

9/ ZO schválilo záměr, aby Obec Koberovy vypsala výběrové řízení na pronájem parkoviště v Besedicích.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ ZO schválilo navýšení nájmu v nebytových prostorách MŠ Koberovy pro fa p. Pileckého o 10%.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Postup přípravy projektu rekonstrukce KD s přístavbou multifunkční haly.

2/ Stížnosti na poruchovost internetu a IP telefonů.

3/ Stížnosti na neutěšený stav restaurace v Koberovech.

4/ Informaci o nebezpečně přerostlých stromech na ppč.2994/3 u silnice na Besedice.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět