Úpravy cen KT a internetu od 1.3.2013

06.02.2013 15:47

Kabelová televize Koberovy
V souladu se smlouvou o dodávce programové nabídky bod VI. úprava
poplatků Vám oznamujeme, že od 1.3.2013 navyšujeme cenu za příjem
kabelové televize na 150,- Kč/ měsíc včetně DPH.
Stávající poplatek byl stanoven 1.1.2008 a již nepokrývá náklady
na provoz. Každý rok se navyšovali poplatky za placené programy, aniž
bychom toto promítali do ceny. V současnosti činí platba za placené programy
125,50 Kč, poplatky za autorská práva 12,60 Kč, Smluvně opravárenský
servis 8,40 Kč a náklady na el. energii 16,30 Kč, Tyto poplatky za
uplynulých pět let narostly tak, že Obec Koberovy nemůže dále v tak velké
míře dotovat provoz kabelové televize ze svých prostředků. Během posledních
let proběhly velké investice do kabelové televize, které nejsou
započteny do výsledné měsíční ceny za KT. Jednalo se v případě KT především
o rozšíření nabídky o digitální vysílání, kde mimo čtyř 4 pozemních
multiplexů jsme zdigitalizovali většinu analogových programů do
další osmi satelitních multiplexů. V nabídce se objevilo i pět programů
v HD kvalitě. K dnešnímu dni naladíte 30 tel. kanálů v analogovém příjmu
a 48 kanálů digitálního vysílání. Počet přijímaných stanic se mění podle
toho jak jsou vypínány, či přidávány jednotlivé stanice. Např. 30.1.2013
má ukončit své vysílání televize GENUS. Prima ZOOM začne vysílat
1.2.2013.
Vypínání analogového vysílání z vysílače Ještěd bylo zahájeno
31.7.2009 vypnutím stanice ČT 2 a dokončeno 30.6.2011 vypnutím stanice
ČT 1. Naše kabelová televize od té doby vysílá digitálně, avšak souběžně
ještě převádíme programy do analogového vysílání. To umožňuje příjem
programů i na starých CRT televizních přijímačích bez potřeby nákupu
set-top-boxů, či televizorů s digitálním tunerem. Souběh vysílání v naší
KT plánujeme i v r. 2013.
Ceny internetu a VOIP telefonie padají.
Od 1.3.2013 snižujeme ceny za připojení k internetu o 100 Kč, tj. úspora
pro Vás 1.200,- Kč/rok u všech nabídek. Stále platí další sleva 100,- Kč
pro uživatele, jejichž děti navštěvují naší základní školu tzn. u nejrozšířenější
nabídky to bude nově 300,- Kč/měsíc. Po jednání s dodavatelem konektivity
a pořízením investic do rozvoje internetu v minulém roce ( pořízení
nové CMTS, serverů atd.), nebudeme v letošním roce do této sítě výrazněji
investovat a jsme schopni Vám nabídnout tuto novou sníženou cenu.
Pro rok 2014 počítáme s další možností snížení ceny (i když už ne tak
razantní), která se bude odvíjet od nově vysoutěžené ceny za dodávku služeb.
Připojovací poplatek pro nového uživatele činí pro rok 2013 pouze
85,- Kč.
Rovněž pro rok 2013 budeme Vám nabízet volání přes VOIP telefonii za
zvýhodněné tarify.
Místní hovory špička: 0,73 Kč/min
Mimo špičku 0,48 Kč/min.
Mobil 2,90 Kč/min
V rámci místní sítě VOIP Koberovy zdarma
U všech spojení na rozdíl od jiných nabídek účtujeme hovory od počátku
spojení po vteřinách.
Uživatel VOIP neplatí žádný měsíční paušál za telefonní linku, pouze
to co provolá!! K provozu VOIP je nutné mít připojení k internetu přes
naší KT. Připojovací poplatek činí 2.000,- Kč (cena zahrnuje VOIP bránu
včetně její konfigurace).

Zpět