Usnesení č. 1

06.11.2006 09:10

 

Usnesení č. 1 ze dne 31.10.2006

U s n e s e n í č. 1

Zastupitelstva obce Koberovy

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovy konaného dne 31.10.2006

  1. Zastupitelstvo obce Koberovy na svém ustavujícím zasedání ( v souladu s § 69,odst.1, zákona

č. 128/2000Sb. , ve znění pozdějších předpisů) vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu v Železném Brodě a ČSÚ o výsledku voleb členů Zastupitelstva obce Koberovy, ověřilo platnost volby členů obecního zastupitelstva a konstatovalo , že z 11 členů zastupitelstva obce složilo slib ( v souladu s ust. § 69, odst.2 zákona č.128/2002Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů ) celkem 11 členů ZO. ZO Koberovy schválilo jednací řád ZO.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. Zastupitelstvem obce Koberovy byl zvolen starosta obce , jako uvolněný člen ZO:

Pan J I N D Ř I CH K V A P I L

dat.narození: 19.4.1960

bydliště: Koberovy 158, 468 22 Železný Brod

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. Zastupitelstvem obce Koberovy byl zvolen místostarosta obce , jako neuvolněný člen ZO:

Pan J A R O S L A V C V R Č E K

dat.narození: 16.9. 1972

bydliště: Koberovy 133, 468 22 Železný Brod

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil

  • starosta
Zpět