Usnesení č. 1

06.11.2006 14:40

 

U s n e s e n í   č. 1

 Zastupitelstva obce Koberovy

 

 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovy konaného dne 31.10.2006

 

 

1. Zastupitelstvo obce Koberovy na svém ustavujícím zasedání ( v souladu s § 69,odst.1, zákona                                                                       

č. 128/2000Sb. , ve znění pozdějších předpisů)    
vzalo na vědomí

zprávu registračního úřadu v Železném Brodě a ČSÚ o výsledku voleb členů   Zastupitelstva obce Koberovy,

ověřilo

platnost volby členů obecního zastupitelstva a

konstatovalo ,

že z  11 členů zastupitelstva obce složilo slib ( v souladu s ust. § 69, odst.2 zákona č.128/2002Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů ) celkem 11 členů ZO.

ZO Koberovy schválilo jednací řád ZO.                              Hlasovalo pro: 11   zastupitelů

2.      Zastupitelstvem obce Koberovy byl zvolen starosta obce , jako uvolněný člen ZO:

 

Pan    J I N D Ř I CH   K V A P I L

dat.narození: 19.4.1960

bydliště:        Koberovy 158, 468 22 Železný Brod

                      Hlasovalo pro: 11   zastupitelů

 

 

3.      Zastupitelstvem obce Koberovy byl zvolen místostarosta obce , jako neuvolněný člen ZO:

Pan   J A R O S L A V  C V R Č E K

dat.narození: 16.9. 1972

bydliště:      Koberovy 133, 468 22 Železný Brod 

                      Hlasovalo pro:    6     zastupitelů

                                                                                             

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět