Usnesení č. 16

18.09.2008 13:25

 

U s n e s e n í   č.16

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 11.9.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo rozpočtové opatření č.2, příjmy i výdaje byly navýšeny o 1550500 Kč. Příloha č.1

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

 

2/ ZO Obce Koberovy schválilo povolení umístění vod.řadu a kanalizační přípojky do obecní cesty ppč. 3418, k.ú. Koberovy pro vedení vody k ppč. 515/1 a 513/1, oba k.ú. Loučky

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo půjčku z FRB pro p. Jaroslava Maryšku, na změnu druhu topení z uhlí na plyn v čp.60 Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo pověření pro p. starostu svolat místní šetření k posouzení potřeby opravy obecní cesty na Chloudově před čp. 1 a dle zápisu z tohoto šetření realizovat případné potřebné opravy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo pověření pro p. starostu svolat místní šetření k posouzení potřeby opravy obecní cesty na Prosíčce (pod pí Kurfiřtovou) a dle zápisu z tohoto šetření realizovat případné potřebné opravy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

 

6/ ZO Obce Koberovy schválilo bezplatné zapůjčení platebního terminálu pro přijímáni platebních karet pro Obec Koberovy od Komerční banky.

Zdrželi se: 1 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 7 zastupitelů

7/ ZO obce schválilo navýšení konvektivity pro obecní internet z 20 Mbit na 30Mbit. Instalaci potřebné techniky provede LIDOS Klatovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů 

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí plánované zřízení stanice CZECH POINT na obecním úřadě v Koberovech .

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí nepravomocné rozhodnutí soudu č.j. 11C152/2004-228 , kde soud nepřipouští změnu žaloby a žalobu Dr. Johany Kammerlander o vydání pozemků na katastrech Obce Koberovy zamítá.

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí konání voleb do krajských zastupitelstev ve dnech 17.-18.10.2008.

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

Zpět