Usnesení č. 18

26.02.2009 13:30

 

U s n e s e n í   č.18

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 19.2. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo návrh na zahájení změny územního plánu Obce Koberovy č.6- změna územního využití ze zemědělského území na občanskou vybavenost – dům s pečovatelskou službou Vrát.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 1 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

2/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu přírodního areálu Kalich v Besedicích. Obec má již vyčleněny vlastní prostředky na tuto akci ve schváleném  rozpočtu na r.2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

3/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti o dotaci na upgrade stanice Czech Point na úřadu Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

 

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o přípravách oslav – 85 let Obce Koberovy, 90 let TJ Sokol a 115 let sboru Hasičů.

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí projektovou přípravu chodníků Koberovy-střed a Koberovy-ke hřbitovu.

 

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí změnu zhodnocování volných finančních prostředků obce z týdenního termínovaného vkladu u KB na týdenní depozitní směnku KB.

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

Zpět