Usnesení č. 19

10.04.2009 09:51

 

U s n e s e n í   č.19

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 31.3. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo Zprávu o hospodaření Obce Koberovy s komentářem za rok 2008

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

2/ a)ZO Obce Koberovy schválilo rozdělení výsledku hospodaření PO MŠ Koberovy – zlepšený hospodářský výsledek bude použit na pokrytí ztráty z r.2005

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

b) ZO Obce Koberovy schválilo rozdělení výsledku hospodaření PO ZŠ Koberovy

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ a) ZO Obce Koberovy schválilo odpisový plán pro r.2009 PO MŠ Koberovy – příloha č.1 tohoto usnesení

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

b) ZO Obce Koberovy schválilo odpisový plán pro r.2009 PO ZŠ Koberovy – příloha č.2 tohoto usnesení

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

 

4/ ZO Obce Koberovy neschválilo námitku č.Z5 1, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Fabiánem. Vyjádření k námitce je přílohou č.3 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy neschválilo námitku č.Z5 2, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Šťastným. Vyjádření k námitce je přílohou č.4 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy neschválilo námitku č.Z5 3, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Hudským. Vyjádření k námitce je přílohou č.5 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

 

7/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   v souladu s §6 odst.5, písm.c) a §54, odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona) vydává Změnu č.5 ÚPNSÚ Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

 

8/ ZO Obce Koberovy schválilo prodloužení pronájmu parkoviště v Besedicích v p. Novákovi o 1 rok a zároveň i navýšení nájmu o 10%.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

9/ ZO Obce Koberovy schválilo k 85.výročí vzniku Obce Koberovy nabídnout balíček připojení ke kabelové televizi a internetu v období od 1.4. do 31.10.2009 za cenu 85,- Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

 

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí Návrh na vydání Změny č. 5 ÚPNSÚ Koberovy, předložený pořizovatelem – úřadem územního i plánování MěÚ Železný Brod a pověřeným zastupitelstvem, starostou obce panem Jindřichem Kvapilem ve smyslu §52 a §53 zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona)

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí výzvu p. Pileckému k vyklizení objektu MŠ Koberovy nejpozději k 30.6.2009, dle platné výpovědi ze dne 10.12. 2008, č.j. 199/2008, zpracovanou právníkem.

 

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí převzetí daru z Ministerstva vnitra v hodnotě 44 250 Kč pro 5 členů zásahové jednotky SDH Koberovy – ochranné oděvy- boty, kabáty a kalhoty.

 

4/ ZO Koberovy vzalo na vědomí výměnu bojleru v KD za plynový ohřívač vody.

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

Zpět