Usnesení č. 20

18.05.2009 10:29

 

U s n e s e n í   č.20

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 11.5.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu se Zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  dle §84, písm. e

rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s obchodním názvem " SLUŽBY KOBEROVY s.r.o.", se sídlem Koberovy 140 , 468 22 Železný Brod

Předmětem podnikání společnosti budou služby pro obyvatele charakteru ekonomických činností, při zahájení činnosti především služby internetu, kabelové televize a datové služby, pronájem kulturních a sportovních zařízení. Předmět činnosti bude možné rozšířit i na další služby pro obyvatele. Název živnosti : Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Jednatelem společnosti bude p. Jindřich Kvapil, 600419/0698, bytem Koberovy 158, 46822 Železný Brod, který bude jednat za společnost samostatně ve všech věcech.

Dozorčí rada nebude ustanovena.
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu sepsáním zakladatelské listiny u Notářky JUDr. Berndtové v Turnově a předložením zakladatelské listiny ke schválení zastupitelstvu.

 

 

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                                 Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

Zpět