Usnesení č.24

18.10.2005 09:17

Usnesení č.24 ze dne 11.10.2005

Zastupitelstva obce Koberovy ze dne 11.10. 2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo zřízení “Školské rady”.

P. starosta jmenoval do školské rady p. Jana Holuba, jako 1. zástupce zřizovatele. Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

  1. P. starosta jmenoval do školské rady pí Evu Šírkovou, jako 2. zástupce zřizovatele.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo hospodaření PO MŠ Koberovy za rok 2004 bez výhrad. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo hospodaření PO ZŠ Koberovy za rok 2004 bez výhrad. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo slevu 100Kč/měsíc z poplatku za připojení k internetu pro rodiče žáků, kteří navštěvují Základní školy v Koberovech .

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo pověření pro p. starostu, aby jednal o odpisu zásob místního vápencového ložiska.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí “Zprávu o činnosti a hospodaření MŠ Koberovy za školní rok 2004/2005”

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí “Zprávu o činnosti hospodaření ZŠ Koberovy za školní rok 2004/2005”

Eva Šírková

místostarosta

Jindřich Kvapil

starosta

Zpět