Usnesení č.26 ze dne 14.2.2006

14.02.2006 09:15

 

Usnesení č.26 ze dne 14.2.2006

Zastupitelstva obce Koberovy ze dne 14.2.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2006 , viz. Příloha č.1, rozpočtované příjmy ve výši 12 287 143,–Kč a rozpočtované výdaje 12 287 143,–Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo příspěvek na dopravu obědů pro pí Doubkovou , Vrát, ve výši 7,– Kč na 1 oběd. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo jednorázový příspěvek “Sdružení zdravotně postižených v Železném Brodě” ve výši 2000,– Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo jednorázový příspěvek “Sdružení Český ráj” ve výši 1000,– Kč a přiobjednání dalších 3 výtisků čtvrtletníku “Paměť Českého ráje” Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí a schválilo převod pozemků p.č.3387 a p.č.3388, k.ú. Koberovy z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí informace p.Nováka o “Systému Hydropol”, elektrofyzikálním bezelektrodovém systému, který zabezpečuje odvlhčení zdiva .

Eva Šírková, místostarosta

Jindřich Kvapil, starosta

Návrh rozpočtu 2006.doc (85 kB)

Zpět