Usnesení č. 27 ze dne 23.3.2006

23.03.2006 09:13

 

Usnesení č. 27 ze dne 23.3.2006

U s n e s e n í č. 27
Zastupitelstva obce Koberovy
dne 23.3. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo hospodaření Obce Koberovy za r.2005 a schválilo „Závěrku s komentářem k 31.12.2005“. Závěrka je přílohou č.1 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí informace o postupech při zajišťování navýšení kapacity vodních zdrojů a čistírny odpadních vod v Obci Koberovy.

Eva Šírková místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

zaverka_s_komentarem_r._2005_k_31.12.2005.xls (24,6 kB)

Zpět