Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálníého operátu na části k.ú. Besedice převzetím výsledků komplexních pozemkových úprav

24.08.2015 14:57
Zpět