Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Besedice

16.12.2013 11:32
Zpět