Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Koberovy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

17.01.2019 11:47
Zpět