Vyrozumění o školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí naší obce

16.09.2021 10:53
Zpět