Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 20

18.05.2009 10:25

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy

č. 20

 

Den : pondělí 11.5.2009                                 

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin:

Ověřovatelé: Miroslav Papež, Pavel Havlíček

Omluvených členů ZO:

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:                        1/ Založení firmy s.r.o.

                                        2/ Různé

 

Průběh jednání:

 Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení program.                                                                Hlasovalo pro : 11 zastupitelů

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu se Zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  dle §84, písm. e

rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s obchodním názvem " SLUŽBY KOBEROVY s.r.o.", se sídlem Koberovy 140 , 468 22 Železný Brod

Předmětem podnikání společnosti budou služby pro obyvatele charakteru ekonomických činností, při zahájení činnosti především služby internetu, kabelové televize a datové služby, pronájem kulturních a sportovních zařízení. Předmět činnosti bude možné rozšířit i na další služby pro obyvatele. Název živnosti : Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Jednatelem společnosti bude p. Jindřich Kvapil, 600419/0698, bytem Koberovy 158, 46822 Železný Brod, který bude jednat za společnost samostatně ve všech věcech.

Dozorčí rada nebude ustanovena.
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu sepsáním zakladatelské listiny u Notářky JUDr. Berndtové v Turnově a předložením zakladatelské listiny ke schválení zastupitelstvu.

 

 

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů               Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

 

 

 

 

Miroslav Papež

1.      ověřovatel

 

Pavel Havlíček                                                                              Jindřich Kvapil

2.      ověřovatel                                                                              starosta obce

 

 

 

                                       

 

Zpět