Obecní úřad KOBEROVY

budova ou

Kontakt :
Obec Koberovy
Koberovy č.140
468 22 Železný Brod
Tel. / Fax : 483 389 346

IP Tel: 487 354 620

Sídlo:                                   Doruč.adresa:

Obec Koberovy                          Obec Koberovy

Koberovy 102                            Koberovy 140

468 22 Železný Brod                  468 22 Železný Brod

IČO: 00262404

Datová schránka ID: x7ubin6


e-mail: starosta@koberovy.cz

Starosta, zaměstnanci :

Starosta : Jindřich Kvapil

Sekretářka : Kateřina Bínová

Účetní : Bc. Monika Sládková

Pověřenec GDPR: Ing. Viktor Trnka, tel: 773 111 127, e-mail: vic_dpo@centrum.cz

Místní části: Koberovy, Hamštejn, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Besedice, Michovka, Zbirohy

Počet obyvatel k 1.1.2018 - 1038:


Úřední hodiny

Pondělí : 08:00 –12:00, 13:00-17:00
Středa : 08:00 –12:00, 13:00-17:00

Pracovní doba v ostatní dny je od 08,00 do 14,00 hodin.

elektronická podatelna


Působnost Obce Koberovy

1/ Samostatná působnost

Obec Koberovy samostatně zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb svých občanů.

Obec Koberovy vydává pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.

Obec Koberovy samostatně hospodaří s majetkem obce.

2/ Přenesená působnost

Obec Koberovy vykonává v přenesené působnosti státní správu.

. Povolování zásahů do nelesní zeleně
. Ověřování podpisů a vidimace listin
. Evidenci obyvatel
. Působnost na úseku obrany státu
. Působnost na úseku dopravy
. Působnost na úseku hospodaření s byty
. Působnost na úseku školství
. Působnost na úseku zemědělství
. Působnost na úseku energetiky
. Působnost na úseku kultury
. Působnost na úseku výstavby

Činnost v rámci přenesené působnosti, kterou Obec Koberovy nemůže zabezpečit sama, vykonává pro její obvod pověřený úřad Městský úřad v Železném Brodě.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor.