Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti: Zda firma Domistav CZ a.s. či Domistav HK s.r.o. podala orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Žedateli bylo odpovězeno, že výše uvedené subjekty nepodali nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Předmět žádosti: Zda jsou k dispozici ještě nějaké další dokumenty k povolení oplocení na Vrátě čp. 41

Žadateli bylo odpovězeno, že všechny dokumenty mu byly předány při jeho první žádosti a žádné další v našem archivu se nenacházejí

Předmět žádosti: Dotazník - zda má obec kastrační program pro kočky

Žadatel předložil dotazník " Kastrační program pro kočky" - Odpověď byla negativní - Obec Koberovy nemá kastrační program pro kočky. Jednotlivé případy řeší individuálně. Náklady na řešení situace bezprizorních koček činily v r. 2017 - 4.700,- Kč a v r. 2018 - 7.088,- Kč.

Předmět žádosti: Informace o povolování drobných staveb stavební komisí vlastníku Vrát čp. 41

Žadatel podal dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.  a poskytnutí všech povolení týkajících se drobných staveb a stavebních i terénních úprav majitelů čp. Vrát 41, které povolovala stavební komise při Obecním úřadu v Koberovech. Odpověď: Žadateli byly poskytnuty...