Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti: Informace o povolování drobných staveb stavební komisí vlastníku Vrát čp. 41

Žadatel podal dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.  a poskytnutí všech povolení týkajících se drobných staveb a stavebních i terénních úprav majitelů čp. Vrát 41, které povolovala stavební komise při Obecním úřadu v Koberovech. Odpověď: Žadateli byly poskytnuty...