Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti: Zda jsou k dispozici ještě nějaké další dokumenty k povolení oplocení na Vrátě čp. 41

Žadateli bylo odpovězeno, že všechny dokumenty mu byly předány při jeho první žádosti a žádné další v našem archivu se nenacházejí

Předmět žádosti: Dotazník - zda má obec kastrační program pro kočky

Žadatel předložil dotazník " Kastrační program pro kočky" - Odpověď byla negativní - Obec Koberovy nemá kastrační program pro kočky. Jednotlivé případy řeší individuálně. Náklady na řešení situace bezprizorních koček činily v r. 2017 - 4.700,- Kč a v r. 2018 - 7.088,- Kč.

Předmět žádosti: Informace o povolování drobných staveb stavební komisí vlastníku Vrát čp. 41

Žadatel podal dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.  a poskytnutí všech povolení týkajících se drobných staveb a stavebních i terénních úprav majitelů čp. Vrát 41, které povolovala stavební komise při Obecním úřadu v Koberovech. Odpověď: Žadateli byly poskytnuty...