Předmět žádosti: Informace o povolování drobných staveb stavební komisí vlastníku Vrát čp. 41

Žadatel podal dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.  a poskytnutí všech povolení týkajících se drobných staveb a stavebních i terénních úprav majitelů čp. Vrát 41, které povolovala stavební komise při Obecním úřadu v Koberovech.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace:

Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106-1999 Sb..pdf (335138)

č.j.822001.pdf (1586709)
č.j.1442001.pdf (1362697)
č.j.1842005.pdf (1186603)
č.j.2552003.pdf (1136824)

Anonymizované scany žádostí a rozhodnutí byly zaslány přílohou odpovědi.