Předmět žádosti: Zda firma Domistav CZ a.s. či Domistav HK s.r.o. podala orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Žedateli bylo odpovězeno, že výše uvedené subjekty nepodali nabídku ve smyslu veřejných zakázek.