Předmět žádosti: Zda jsou k dispozici ještě nějaké další dokumenty k povolení oplocení na Vrátě čp. 41

Žadateli bylo odpovězeno, že všechny dokumenty mu byly předány při jeho první žádosti a žádné další v našem archivu se nenacházejí