Výroční zpráva Obce Koberovy za r. 2018 o činnosti Obce Koberovy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb