Zastupitelé

Tomáš Mašek - předseda finančního výboru,

 

Eva Šírková - předsedkyně kontrolního výboru, předseda SPOZ,

 

Petr Bína,

 

Roman Brunclík,

 

Dušan Habr,

 

Staša Kobrlová,

 

Karel Kořínek,

 

Zdeněk Pala,

 

Bohumil Paldus,